+45 3021 9686   |   yoga@yogamatha.dk

Hvad er yoga?

Her i den vestlige verden er yoga lige præcis, det man vil have den til at være. Der er en ”stilart”, der passer til alle. Vi er ikke så traditionsbundne, som man er i Indien – yogaens hjemland – og derfor dukker der i disse tider, hvor yoga er blevet meget populært, hele tiden nye former op med forskellige tilgange til yoga. På mange måder er dette godt, da man derved kan finde den yogaform, der passer én bedst både fysisk og mentalt. Det skal dog også siges, at yoga traditionelt set er meget mere end smidige muskler. Det, vi betegner som yoga herhjemme, er i udpræget grad den fysiske del, men i det store perspektiv udgør de fysiske øvelser kun en meget lille del af yoga. De er kun et middel til at nå målet og ikke vigtige i sig selv. Målet med yoga er at opnå sit højeste potentiale.

Her i yoga matha underviser vi i Hatha yoga, som er en del af Raja yoga. Raja yoga udmærker sig ved at have en meget praktisk tilgang til tingene. Det er inden for denne gren, at man blandt andet finder asanas (yogastillingerne), pranayama (åndedrætsøvelser) og stille meditation. I Raja yoga arbejder man på at stilne sindet. Det er dog meget vanskeligt at opnå et roligt sind uden også at have kontrol over sin krop og de energier, der er i kroppen. Det er disse energier, som man i høj grad arbejder med i Hatha yoga, og netop derfor ligger Hatha yoga som en naturlig forløber for den egentlige Raja yoga.

Raja yogaens forskrifter og læresætninger blev for første gang samlet af Patanjali Maharishi for omkring 2000 år siden, og skrevet ned i bogen ”Yoga Sutras”. I denne bog beskriver Patanjali både i teori og praksis, hvordan man kan nå til en erkendelse af, hvem man selv er. Den beskriver, hvordan man når ind i essensen af sig selv, og i sidste ende bliver frigjort, ved at ens bevidsthed flyder sammen med den absolutte bevidsthed. Dette er det egentlige mål med yoga.

Hvis du blot ønsker at dyrke yoga for den fysiske træning og udfoldelse og ikke er søgende eller mener, at der mangler noget i dit liv, så kan du tage til din yogatime, blive strakt godt igennem og opnå mange af de fordele, der er ved yoga både mentalt og fysisk.

Hvis du derimod ønsker at gå lidt dybere ind i yoga, så er det noget, der potentielt kan ændre dit liv. Du vil blive udfordret på mange af dine holdninger og livsopfattelser, og det kan være hårdt, specielt fordi der måske ikke er nogen vej tilbage, når først du er startet. Yoga er en læringsproces og en rejse ind i nogle meget livsbekræftende filosofier og tanker. Yoga handler om at løfte sig op over de mest basale drifter og erkende, at vi ikke er vores følelser og tanker, og at vi ikke skal lade os styre af dem. Derimod skal vi øve os i at styre dem. Yoga handler i høj grad om at være positiv, om at komme væk fra det negative og om at øve sig i at se sammenhængen i verden og noget godt i alting.

Der er skrevet utallige bøger om yoga i løbet af de sidste 5000 år, men hvis du er interesseret i at gå lidt mere i dybden med yoga, kan vi varmt anbefale Patanjalis Maharishis ”Yoga Sutra” og Swami Swatmaramas ”Hatha Yoga Pradipika”. Disse to bøger kræver lidt forhåndsviden og er ikke så nemt tilgængelige, så hvis du ønsker noget lidt mere letlæseligt og forståligt, er Simon Krohns bog ”Nærmere Noget” rigtig god at begynde med.

Hvis du efter en yogatime har spørgsmål eller er interesseret i at høre lidt mere om, hvad der ligger til grund for yoga, er du meget velkommen til at tage en snak med Anette eller Claes.