+45 3021 9686   |   yoga@yogamatha.dk

Handelsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af:
yoga matha I/S
CVR: 37806870
Lystrupmindevej 28
8654 Bryrup
Telefon: 3021 9686
Mail: yoga@yogamatha.dk

Omfang
Nærværende købsbetingelser er gældende for køb af forløb, live og online yogaforløb, abonnement på online yoga, personlig træning, events, workshops, retreats og rejser på yogamatha.dk. Betingelserne kan
kun ændres ved skriftlig aftale mellem yogamatha.dk og køber, medmindre andet følger nedenfor.

Aftaleindgåelser
Du skal ved hvert køb acceptere købsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver. Aftalen bliver indgået på dansk og dansk lovgivning er gældende.

yoga matha forbeholder sig ret til at annullere din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. yoga matha tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte/udgåede varer samt leveringssvigt.

Priser
Alle priser er i DKK inkl. moms (25 %).

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende. Du bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt yoga matha accepterer ordren.

Prisen på eventuelle abonnementer kan reguleres løbende – dog med et varsel på min. 14 dage.

Betaling
Du kan betale med VISA/Dankort, VISA, Mastercard, Diners, JCB og via bankoverførsel. Betaling med betalingskort bliver gennemført i samarbejde med NETS og med QuickPay, som er godkendt efter de internationale kortorganisationers sikkerhedskrav.

Ved køb af ydelser trækkes beløbet med det samme. Ved køb af gavekort trækkes beløbet først, når gavekortet er afsendt.

Du modtager en e-mail med bekræftelse på dit køb, når bestillingen er godkendt.

Fortrydelsesret
Der er 14 dages returret på alle produkter fra bestillingstidspunktet. Dog ikke på produkter og ydelser, som er taget i brug eller gennemført. Fortrydelsesretten gælder ligeledes ikke levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium.

Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Fortryder du dit køb inden 14 dage, skal du give yoga matha udtrykkelig meddelelse herom på ovennævnte mailadresse, hvorefter vi tilbagebetaler det fulde beløb. Dette gælder medmindre, der gælder særlige betingelser for det købte produkt eller ydelse. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af eller ved uden videre at returnere købte produkter/ydelser.

Reklamationsret
Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Afbud

Yogaforløb med ugentlige yogatimer
Er du forhindret i at deltage en eller flere gange i løbet af et forudbetalt yogaforløb, beder vi dig melde afbud på tlf. 3021 9686 senest 2 timer før timens begyndelse.
Der gives ikke penge retur, hvis der er timer, du ikke kan komme til i løbet af forløbet. Såfremt der er plads på andre hold i samme uge, er du velkommen til at deltage på et af disse hold. Dette aftales på forhånd med yoga matha.

Workshops og events
Ved afbud senest 3 dage før workshops og events tilbagebetaler yoga matha det fulde beløb. Ved afbud mindre end 3 dage før workshops og events refunderes det indbetalte beløb ikke. Pladsen kan dog
overdrages til en anden person. I tilfælde af overdragelse bedes du sende en mail til ovenstående mailadresse med navn og telefonnummer på den person, som du overdrager pladsen til.

Rejser og retreats
I tilfælde af afbud senest 6 uger før afrejse tilbagebetales det fulde kursusbeløb ekskl. depositum. Ved afbud senere end 6 uger før afrejse refunderes det indbetalte beløb ikke. Pladsen kan dog evt. overdrages til en anden person. I tilfælde af overdragelse bedes du sende en mail til ovenstående mailadresse med navn, mailadresse og telefonnummer på den person, som pladsen overdrages til.

Opsigelse af forløb hos yoga matha
Opsiges et forudbetalt forløb, refunderes beløbet ikke.

Abonnement og opsigelse
Abonnementet fornys månedligt automatisk på den gældende abonnementspris. Du kan opsige aftalen uden varsel, når du vil, inden kommende betalingsperiode, men den måned der allerede er betalt for, refunderes ikke.

Opsigelse af abonnementet sker ved at klikke på ”Din konto” øverst i venstre hjørne i yoga mathas online yogaunivers eller ved at gå til denne side http://simplero.com/purchases. Herefter trykker du på ”yoga mathas online yogaunivers ” under ”Dine abonnementer”. Tryk derefter på knappen ”Betaling/Indstillinger” til højre. Herefter kan du afmelde dig dit abonnement ved at trykke på knappen ”Lad dit abonnement udløbe ved udgangen af denne periode”. Alternativt kan du sende os en mail med din opsigelse.

  • Dit abonnement bliver fornyet, hvis du ikke har opsagt det, og så længe det kreditkort, der er brugt til at oprette abonnementet, er gyldigt.
  • Hver gang dit abonnement fornys, får du en kvittering pr. mail. Du kan også se kvitteringerne ved at logge ind på Simplero med dit Simplero ID og vælge knappen Kvitteringer i venstre side af skærmen.
  • Hvis dit kort er udløbet eller skal skiftes kan du gøre det ved at logge ind på Simplero med dit Simplero ID. Derefter trykker du på knappen Køb i venstre side. Vælg abonnementet, og tryk på knappen ”Betaling/Indstillinger”. Herefter får du mulighed for at ændre dine kortoplysninger.
  • Hvis dit abonnement er lukket pga. spærret kort/nyt kort/manglende dækning, kan du genaktivere dit abonnement ved at logge ind på Simplero, følge ovenstående beskrivelse og manuelt betale den forfaldne faktura.

Aflysning og udelukkelse
yoga matha kan opsige enhver aftale om deltagelse i et yogaforløb uden yderligere varsel. I tilfælde af opsigelse vil forudbetalingen for de resterende gange blive tilbagebetalt. Såfremt yoga matha ophæver en aftale om deltagelse i et yogaforløb på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

Aflysning af personlige forløb
yoga matha kan til hver en tid ophøre samarbejdet med en kunde i et personligt forløb. Kunden får da det resterende beløb svarende til antal klip refunderet.

Aflysning af ugentlige yogatimer
yoga matha kan til hver en tid aflyse en ugentlig yogatime med ned til en times varsel. Som udgangspunkt tilbyder yoga matha erstatning for den mistede undervisningsgang i form af en ekstra gang sidst i forløbet.

Er dette ikke er muligt tilbagebetaler yoga matha kunden det fulde beløb eller fratrækker beløbet fra næste forløbs pris såfremt kunden fortsætter på det efterfølgende yogaforløb.

Aflysning af workshops/events
Aflysning af workshops/events kan ske ned til 24 timer før workshoppen/eventet. I tilfælde af aflysning af workshop/event, tilbagebetaler yoga matha det fulde beløb.

Aflysning af rejser og retreats
Skulle det ske, at yoga matha er nødsaget til at aflyse rejser eller retreats, tilbagebetales det fulde kursusbeløb. Bemærk, at vi ikke refunderer eventuelt bestilte flybilletter. En eventuel aflysning sker senest 6 uger før afrejse.

Ordensreglement
Sko er ikke tilladt i salen. Inden for hoveddøren forefindes skohylder, hvor du bedes anbringe dine udendørssko. Ovenfor trappen forefindes knagerækker, hvor du bedes anbringe dit overtøj. Rygning er forbudt i yoga mathas lokaler. Tag tasker og værdigenstande med ind i salen. Her findes hylder, hvor du kan anbringe disse. I alle yoga mathas lokaler gælder, at du behandler tingene med omhu og efterlader dem i samme stand, som da du kom.

Helbredstilstand og personskade
yoga matha og yoga mathas undervisere kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for eventuelle skader påført under træningen/undervisningen eller som følge af træningen/undervisningen. Al træning er på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos eller med yoga matha. yoga matha tager ikke ansvaret for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Her følges dansk erstatningsret på området.

Værdigenstande
yoga matha bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade. Tag derfor alt af værdi med ind i yogasalen, og stil det på de dertil indrettede hylder.

Uforudsigelighed
yoga matha er ikke ansvarlig for en eventuel forhindring eller begrænsning af træningsmuligheder, som skyldes omstændigheder, der er udenfor yoga mathas kontrol og som ikke med rimelighed kunne forudses, undviges eller overvindes af yoga matha.

Rettigheder
yoga matha har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Levering og risiko
Ved køb af yogaforløb, workshops, events, rejser eller retreats skal køber møde op for at få sin vare.

Ved køb af personligt forløb skal køber efter aftale med yoga matha personligt møde op, medmindre varen er købt til en anden person. Ved personligt forløb aftales, hvornår disse møder skal afholdes. Hvis der ikke kan aftales en tid, som passer køber, kan køber gøre brug af de 14 dages fortrydelsesret (se fortrydelsesret).

Ved onlinekurser leveres forløbet med det samme, når yoga matha har modtaget betaling for produktet.

Ved online yogaforløb modtager køber en video om dagen eller om ugen alt efter forløbets art.

Ved køb af gavekort aftales indløsning med yoga matha jf. ovenstående.

Reklamation
Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen. Varen vil blot blive udbedret eller evt. ombyttet. Der kan skriftligt reklameres til ovenstående mailadresse.

Datapolitik
yoga matha indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger yoga matha har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e- mail adresse. Se uddybende information om yoga mathas privatlivspolitik her.

Forbehold for ændringer
yoga matha forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret, om der er sket ændringer.

Links
Forbrugerrådet: www.forbrugerraadet.dk