+45 3021 9686   |   yoga@yogamatha.dk

Fødselsforberedelse hos den bedste fødsel

Da vi flyttede ind i lokalerne i Østergade, indgik vi et samarbejde med jordemoder Gitte Thetmark, som afholder kurser i fødselsforberelse og klæder gravide på til at føde. Anette har selv taget et kurs i fødselsforberelse ved Gitte, da hun var gravid med vores ældste, og vi kan derfor stå 100 % inde for Gitte og for hendes tilgang til verden og til det at føde.

Om Gitte

Gitte er praktiserende jordemoder i en kendt-jordemoder-ordning i Horsens, instruktør i Smertefri Fødsel og indehaver af “den bedste fødsel”

Gitte tilbyder fødselsforberedelse m. efterfødselscafe og samtaler. Gittes ambition er at give dig den bedste fødsel med god, konkret mental og kropslig forberedelse. Det er aldrig for sent at få en god fødsel, hvis den første fødsel var svær. Derfor rummer Gittes forberedelse også en bearbejdning af tidligere fødsel, så den bliver godt perspektiveret forud for den næste fødsel.

Om kurset

Med et grundkursus hos “den bedste fødsel” får du ejerskab til din fødsel. Her lærer du ikke om at føde – her lærer du at føde.

Du får 12 timers fødselsforberedelse fordelt på fire moduler over ca. 4 uger og en efterfødsels-cafe, når alle på holdet har født.

Modul 1: Fødsel, afspændingsøvelser, to teknikker
Modul 2: Hormonlære, føde-hvilestillinger, presseteknik, bristninger & ønskeliste
Modul 3: Partnermodul, fødsel, partnerstøtte & redskaber,
Modul 4: Visualisering, amning, igangsættelse, tiden efter fødslen
Modul 5: Efterfødselscafe

Kurset veksler mellem praktiske øvelser, teori og træning.

Den overordnede tankegang i grundkurset er, at du på hvert modul lærer en-to teknikker, som du indøver og træner 15 minutter dagligt under kurset efter lydfiler, som er en del af kursusmaterialet. Lydfilerne gør det nemmere at træne og lettere at bevare motivationen til træningen. De første par uger øver du efter flere lydfiler ca. 20 minutter dagligt.

Når kurset er slut, kan du nøjes med at træne 15 minutter dagligt efter lydfilerne. Der skal være minimum fire uger og gerne fire-seks uger efter endt kursus til træning frem til fødslen. Det er nemlig TRÆNINGEN, der giver den stærke effekt af Gittes fødselsforberedelse.

Efter tre-fire ugers træning er teknikkerne så indøvede, at de fungerer som en slags betinget refleks: Teknikkerne sidder i kroppen, som derfor ved præcis, hvad den skal, når den første ve melder sig.

Gitte lægger vægt på, at der er maks. 8-10 kursister på hvert hold, at der er god tid og plads til spørgsmål og svar, og de dumme spørgsmål findes ikke.

Rigtig mange gravide har evalueret, at de er blevet overraskede over at lære, hvor stor indflydelse de reelt har på de beslutninger, der træffes undervejs i graviditeten og i fødslen. De har følt sig godt klædt på til at få indflydelse på, hvad de vil og ikke vil under deres fødsel. Du skal naturligvis gå efter at få den bedste fødsel, og det kan Gitte give dig, fordi hun er jordemoder og har et indgående kendskab til fødsler.

En fødsel er ligesom et marathon
Mange sammenligner en fødsel med at løbe en maraton. En maraton og en fødsel er en ekstrem kropslig og mental udfordring. Du ville aldrig begive dig ud på en maraton uden træning: Det samme bør gælde fødslen.

Fødslen sætter markante spor i forældreskabet. Kommer I styrkede ud af fødslen, har I meget større overskud til at fokusere på tilknytningen til jeres barn, amning og familiedannelse. En god fødsel betyder noget for jer og jeres barn resten af livet.

Ved at træne forskellige konkrete, kropslige og mentale teknikker, vil du og din partner blive rigtig godt rustet til at gå ind i fødselsarbejdet. I får vished for, hvordan I arbejder jer igennem fødslen ve for ve. Du vil opleve en mere aktiv fødsel med mindre angst, mere kontrol og færre smerter.

Al fødselsforberedelse er godt. Men noget er bedre end andet. En af Gittes kursister sagde efter kurset: ”Her lærer man ikke om at føde, her lærer man at føde.”

Medlemmer af Sygeforsikringen Danmark kan opnå 30% refusion, fordi Gitte er jordemoder.

Efterfødselscafe
Når alle på holdet har født, inviterer Gitte til en to-timers efterfødselscafe for dig og dit barn. Her får alle mulighed for at fortælle om, hvordan fødslen og tiden efter fødslen er gået.

På efterfødselscafeerne hører Gitte den ene stærke og stolte beretning efter den anden. Selv en fødsel, der ikke nødvendigvis er gået som håbet, har alligevel været en god oplevelse med kontrol, tryghed, glæde og et vist overskud.

Der er stor opbakning til cafeerne, og det er særligt skønt for Gitte at mødes med alle igen. Det er rigtig vigtigt for Gitte at høre, hvad kurset og teknikkerne har betydet for dig/jer, og det er også vigtigt, at du får fortalt din helt unikke fødselshistorie og hører andres. Dertil er det også vigtigt, at du får mulighed for at stille spørgsmål til fødslen og tiden efter fødslen. Har fødslen været svær, har Gitte mulighed for at tilbyde dig en ekstra samtale.

Datoer og tilmelding

Se datoer for Gittes kurser, og tilmeld dig på www.denbedstefoedsel.dk